LAWAS TUTIR BATU TONGKOK & LIANG DEWA

AHMAD ZUHRI MUHTAR

AHMAD ZUHRI MUHTAR

Ada Mo Sakoa Koa
Tutir Dua Anak Datu
Sapuan Ling Jaran Pusang

Jaran Pusang Ta Sia Ee
Kena Olat Desa Muer
Pang Kecamatan Plampang

Tutir Dunung Bao Ana
Ada Sopo Kerajaan
Nan Sepan Samawa Loka’

Dua Mo Anak Salaki
Lahir Kemar We Sia Ee
Nomonda Jangka Ya Sayang

Meluk Nanta No Ya Sayang
Nan Si Loe Katurunan
Arap Era Basanteris

Samawa Loka’ Gila Ee
Barungan Subur Ke Makmur
Nomonda Tau No Senang

Datu Benri Si Ling Rayat
Pola Adil Dalam Mimpin
Bajampang Rena Bajatu

Ling Dalam Sanompo Ngano
Pening Otak Nanta Datu
Pikir Boe Gula Mira

Ka Ramada Bendahara
To Gula Roa Mo Boe
Meluk Nanta Tu Dua Nan

Tu Dua Nan We Sia Ee
Nak Datu Samawa’ Loka’
Nan Mo Jangan Lamin Mangan

Nongka Mara Tau Peno
Lamin Mangan Kakan Jangan
Tu Dua To Gula Mira

Dadi Mo Katelas Nanta Na
Nomo Do Ke Gula Mira
Pola Ka Sala Miasa’

Gula Mira Pang Sama Nan
Pina Kalis Ai Pola
Aren Singin Min Basa Lin

Ling Masi Ode Anak Nan
Rayat Suru Tanam Pola
Lema Nyaman Pina Gula

Benan Mo Tutir Gila Ee
Sapuan Bao Olat Ana
Pola Tumung Mo Batua

Konang Dapat Ling Taruna
Puin Pola No Rabua
Imung Mo Ke Peno Mate’

Gula Nomonda Tu Dapat
Nomo Kawan Kenang Mangan
Na Karante Tawa De Lin

Nan Nya Asal Pening Otak
Datu Nanta Pikir Anak
Mate Lamin Nonda Gula

Datu Kelek Mo Menteri
Karante Meluk Ya Cara
Bau Dapat Gula Mira

Bulat Mo Ling Ka Mufakat
Suru Lalo Hulu Balang
Lalo Buya Gula Mira

Lalo Ko Kerajaan Lin
Pili Ling Satoe Ai
Palangan Angkang No Rawi

Mula Pina Sopo Bangka
Lo Balayar Ko Gili Lin
Barangkat Lis Labu Jontal

Sajemat Le Ka Balayar
Kira Tentang Pulau Panjang
Bangka Rampok Mo Ling Tau

Momat Boe Ka Ya Ete
Tau Boe Si Samate
Satau Bae Batenda

Nange Nanta Tu Salamat
Ete Diri Labu Mapin
Maris Mo Mole Ramada

Nomonda Ngamuk Nan Jangka
Datu Sate Mo Lo Buya
Imung Sate Ya Samate

Sangingat Mo Ling Tu Peno
No Manta Kalepe Kaji
Nongka Balong Min Tu Balas

Konang Datu No Roa No
Pikir Anak No Ya Mangan
Samanta Lalo Balayar

Ta Mo Ku Lalo Lempat Let
Ku Lo Buya Gula Mira
Pendi Anak Ku Nanta Na

Beling Mo Nanta Ne Bini
Lamin Kakak Noroa No
Lalo Mo Na Lupa Diri

Barangkat Mo Bapa Lalu
Kekar Layar Jukung Labu
Arap Mole Bawa Gula

Datu Turit Ling Pangawal
Sedo Gaso Lengkap Mo
Imung Mo Ke Pipis Tali’

Rabulan’ Nanta Balayar
Nonda Rungan Ko Ne Bini
Ling Me Nanta Mo Katokal

Siep Rawi Tari Rungan
Sengo Datu Narang Samin
Ne Bini Datang Khawatir

Ka Bilin Lalo Ling Datu
Ete Ano Boe Ano
Tari Rungan Pang Salaki

Me Ke Nanta Tana’ Tokal
Jina Nonda Datang Rungan
Ku Doa Gama Salamat

Dalam Badoa Sia Ee
Datu Bini Nangis Bito
Barangan Lako Ne Laki

Dalam Mo Sanompo Ngano
Ne Bini Bilin Istana
Entek Lako Sopo Untir

Ling Bao Untir Sia Ee
Nangis Bito Nomo Tendu
Arap Mole Ko Ne Laki

Boe Ano Ete Jemat
Boe Jemat Ete Bulan
Datu To Nopoka Mole

Batari Ala Batari
Tari Tau Nonda Mole
Batari Jangka Mo Mate

Mate Maris Dadi Batu
Nanmo Dadi Batu Tongkok
Ling Jaran Pusang Sia Ee

Santara Tu Dadi Anak
Sopo Nonda Pasal Rungan
Koa Tenris Dadi Bote

Sopo Lalo Lalar Bapa
Nungang Jangka Mo Taliwang
Bapa To Nosoda Rungan

Bapa Nanta Nonda Rungan
Kareng Senra Lako Nasib
Nyera Maris Basawai

Mole Ko Samawa Loka’
Sate Ingo Rua Ina
Konang Dapat Kamo Mate

Mate Ina Dadi Batu
Tari Bapa Nonda Mole
Bekas Tau Sayang Anak

Benru Turin Bao Untir
Dua Nanta Ke Sawai
Long Alu Ling Bote Rango

Nomonda Kamelas Nonda
Dua Alu Mo Ling Bote
Nongka To Sanak Salaki

Sepan Purak Mo Ling Bote
Barari Dua Ke Sawai
Turin Penri Sopo Liang

Rabulan Le’ Dalam Liang
Basio Apan Ling Bote
Jangka Mo Mate Nanta Na

Sama Nasib Si Ke Ina’
Dua Mate Dadi Batu
Ling Dalam Liang Sia Ee

Liang Tokal Sisi Tampar
Nan Nya Singin Liang Dewa
Masi Ada Jangka No Ta

Nan Mo Nya Intan Ka Tutir
Tutir Pang Samawa Loka’
Ling Jaran Pusang Sia Ee

Batu Tongkok Jaran Pusang
Liang Dewa Desa Muer
Ling Jompong Ku Anam Tali

Maaf Gama Min Kasasang
Pola Tutir Bao Tutir
Era Tu Sambung Kabali